การใช้ code สร้างบัญชีธุรกิจ FB หรือ BM

 

Code สร้าง BM

(function(d) {
‘use strict’;
if (location.hostname.match(‘business.facebook.com’) === null) {
return alert(‘Chi chay trên Business’);
}
let length = 10;
let fb_dtsg = require(‘DTSGInitialData’).token;
console.log(fb_dtsg);
let user_id = require(‘CurrentUserInitialData’).ACCOUNT_ID;
console.log(user_id);
for (var i = 0; i < length; i++) { fetch(‘https://business.facebook.com/business/create_account’, { body: `brand_name=Huu Toan ${i + Math.random().toString(36).substring(2)}&first_name=Toan&last_name=Huu&email=${Math.random().toString(36).substring(2)}@gmail.com&timezone_id=233&business_category=OTHER&city= &country=&state=&legal_name=&phone_number=&postal_code=&street1=&street2=&website_url= &is_b2b=false&__a=1&fb_dtsg=${fb_dtsg}`, method: ‘POST’, headers: { ‘Content-Type’: ‘application/x-www-form-urlencoded’ }, credentials: ‘include’, }).then(e => e.text()).then(e => {
});
}
})(document);

ฝากติดตามเราด้วยนะครับ จิ้มที่ line ด้านล่างได้เลย !